Jata Negara Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI)

Direktori Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI)

Direktori MdI

Unit Pengurusan Aset Insolvensi

ROSHDI BIN SABU

...
Jawatan
Pengarah
No. Telefon
03-8885 1285
E-mel
roshdi.sabu@mdi.gov.my

MOHAMMAD SHAHROM NIZAM BIN SHAMSUDDIN

...
Jawatan
Penolong Kanan Pengarah
No. Telefon
03-8885 1257
E-mel
shahromnizam@mdi.gov.my

WONG SIEW MUN

...
Jawatan
Penolong Kanan Pengarah Insolvensi
No. Telefon
03-8885 1280
E-mel
siew.mun@mdi.gov.my

Gisela Anak Mathew Mattius

...
Jawatan
Pegawai Insolvensi Kanan I
No. Telefon
03-8885 1290
E-mel
gisela.matthew@mdi.gov.my

Syamsuliana binti Samsudin

...
Jawatan
Pegawai Insolvensi Kanan II
No. Telefon
03-8885 1051
E-mel
suliana.samsudin@mdi.gov.my

Mohd Nur Husainy bin Mohd Azhari

...
Jawatan
Pembantu Penilaian Kanan
No. Telefon
03-8885 1283
E-mel
husainy.azhari@mdi.gov.my

FATIN HUSNA BINTI MA'ARIFF

...
Jawatan
Pembantu Tadbir (P/O)
No. Telefon
03-8885 1376
E-mel
fatin.maariff@mdi.gov.my

YM Tengku Masilia Binti Tengku Ismail

...
Jawatan
Pembantu Tadbir (P/O)
No. Telefon
03-8885 1976
E-mel
masilia.ismail@mdi.gov.my

Noormarianna Affida Binti Jamaluddin

...
Jawatan
Pembantu Tadbir (P/O)
No. Telefon
03-8885 1976
E-mel
affida.jamal@mdi.gov.my
Gelaran Nama Jawatan No. Telefon Alamat Emel
Gelaran Nama Jawatan No. Telefon Alamat Emel
MOHAMMAD SHAHROM NIZAM BIN SHAMSUDDIN Penolong Kanan Pengarah 03-8885 1257 shahromnizam@mdi.gov.my
WONG SIEW MUN Penolong Kanan Pengarah Insolvensi 03-8885 1280 siew.mun@mdi.gov.my
Gisela Anak Mathew Mattius Pegawai Insolvensi Kanan I 03-8885 1290 gisela.matthew@mdi.gov.my
Syamsuliana binti Samsudin Pegawai Insolvensi Kanan II 03-8885 1051 suliana.samsudin@mdi.gov.my
Mohd Nur Husainy bin Mohd Azhari Pembantu Penilaian Kanan 03-8885 1283 husainy.azhari@mdi.gov.my
FATIN HUSNA BINTI MA'ARIFF Pembantu Tadbir (P/O) 03-8885 1376 fatin.maariff@mdi.gov.my
YM Tengku Masilia Binti Tengku Ismail Pembantu Tadbir (P/O) 03-8885 1976 masilia.ismail@mdi.gov.my
Noormarianna Affida Binti Jamaluddin Pembantu Tadbir (P/O) 03-8885 1976 affida.jamal@mdi.gov.my