Jata Negara Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI)

Direktori Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI)

Direktori MdI

Unit Komunikasi Korporat

Zarina Binti Alias

...
Jawatan
Pegawai Insolvensi Utama
No. Telefon
03-8885 1361
E-mel
zarina.alias@mdi.gov.my

Yusnita binti Wagino

...
Jawatan
Pegawai Insolvensi Utama
No. Telefon
03-8885 1045
E-mel
yusnita.wagino@mdi.gov.my

Romzan bin Bujang

...
Jawatan
Pegawai Insolvensi Kanan I
No. Telefon
03-8885 1959
E-mel
romzan.bujang@mdi.gov.my

Shalina binti Ibrahim

...
Jawatan
Pegawai Insolvensi
No. Telefon
03-8885 1200
E-mel
shalina.ibrahim@mdi.gov.my

Mohd Fikri bin Ariff

...
Jawatan
Pegawai Insolvensi
No. Telefon
03-8885 1116
E-mel
fikri.ariff@mdi.gov.my

Norazlina binti Md Nasir

...
Jawatan
Pegawai Insolvensi
No. Telefon
03-8885 1288
E-mel
norazlina.mnasir@mdi.gov.my
Gelaran Nama Jawatan No. Telefon Alamat Emel
Gelaran Nama Jawatan No. Telefon Alamat Emel
Yusnita binti Wagino Pegawai Insolvensi Utama 03-8885 1045 yusnita.wagino@mdi.gov.my
Romzan bin Bujang Pegawai Insolvensi Kanan I 03-8885 1959 romzan.bujang@mdi.gov.my
Shalina binti Ibrahim Pegawai Insolvensi 03-8885 1200 shalina.ibrahim@mdi.gov.my
Mohd Fikri bin Ariff Pegawai Insolvensi 03-8885 1116 fikri.ariff@mdi.gov.my
Norazlina binti Md Nasir Pegawai Insolvensi 03-8885 1288 norazlina.mnasir@mdi.gov.my