Jata Negara Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI)

Direktori Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI)

Direktori MdI

Bahagian Likuidasi

DR. NUR YUSLIANA BINTI YUSOFF

...
Jawatan
Pengarah Insolvensi
No. Telefon
03-8885 1289
E-mel
yusliana.yusoff@mdi.gov.my

NUR ZATIL HIDAYAH BINTI ALI

...
Jawatan
Penolong Kanan Pengarah Insolvensi
No. Telefon
03-8885 1374
E-mel
zatilhidayah.ali@mdi.gov.my

Yusnita binti Wagino

...
Jawatan
Pegawai Insolvensi Utama
No. Telefon
03-8885 1045
E-mel
yusnita.wagino@mdi.gov.my
Gelaran Nama Jawatan No. Telefon Alamat Emel
Gelaran Nama Jawatan No. Telefon Alamat Emel
NUR ZATIL HIDAYAH BINTI ALI Penolong Kanan Pengarah Insolvensi 03-8885 1374 zatilhidayah.ali@mdi.gov.my
Yusnita binti Wagino Pegawai Insolvensi Utama 03-8885 1045 yusnita.wagino@mdi.gov.my

Seksyen Pentadbiran

Azieh binti Osman

...
Jawatan
Pembantu Tadbir (P/O)
No. Telefon
03-8885 1295
E-mel
azieh.osman@mdi.gov.my

Nurul Hamdi bin Zaludin

...
Jawatan
Pembantu Operasi
No. Telefon
03-8885 1986
E-mel
nurulhamdi.zaludin@mdi.gov.my

Seksyen Pemantauan Operasi (PMO)

Romzan bin Bujang

...
Jawatan
Pegawai Insolvensi Kanan I
No. Telefon
03-8885 1959
E-mel
romzan.bujang@mdi.gov.my

Seksyen Pemantauan Operasi (PMO) / Unit Penggulungan Syarikat Terpaksa

Nor Hairiza Binti Abdul Rahman

...
Jawatan
Pegawai Insolvensi Kanan II
No. Telefon
03-8885 1022
E-mel
norhairiza.rahman@mdi.gov.my

Adrianee Zurainee binti Johan

...
Jawatan
Pegawai Insolvensi
No. Telefon
03-8885 1124
E-mel
adrianee.johan@mdi.gov.my

MOHD LUTFI BIN JUSOH

...
Jawatan
Pembantu Tadbir (P/O)
No. Telefon
03-8885 1967
E-mel
lutfi.jusoh@mdi.gov.my

Husnazira Binti Bidin

...
Jawatan
Pembantu Tadbir (P/O)
No. Telefon
03-8885 1023
E-mel
husnazira.bidin@mdi.gov.my

Seksyen Pemantauan Operasi (PMO) / Unit Pembatalan Pertubuhan & Kesatuan Sekerja

Khalisah Binti Che Rambli

...
Jawatan
Pegawai Insolvensi
No. Telefon
03-8885 1294
E-mel
khalisah.rambli@mdi.gov.my

SITI MISNAH BINTI ZAKARIA

...
Jawatan
Pembantu Tadbir P/O
No. Telefon
03-8885 1958
E-mel
sitimisnah.zakaria@mdi.gov.my

Seksyen Pemantauan Operasi (PMO) / Unit Conveyancing

Maryam Binti Salda

...
Jawatan
Pegawai Insolvensi
No. Telefon
03-8885 1995
E-mel
maryam.salda@mdi.gov.my

Nor Azidah binti Ahmad

...
Jawatan
Pembantu Tadbir (P/O)
No. Telefon
03-8885 1294
E-mel
azidah.ahmad@mdi.gov.my

Seksyen Pemantauan PYD

Kamarulzaman Rokiah

...
Jawatan
Pegawai Insolvensi Kanan I
No. Telefon
03-8885 1309
E-mel
kamarulzaman.rokiah@mdi.gov.my

Seksyen Pemantauan PYD / Unit Aduan

Nurhayati Binti Mamat

...
Jawatan
Pegawai Insolvensi Kanan II
No. Telefon
03-8885 1308
E-mel
nurhayati.mamat@mdi.gov.my

JULIANA AYUNI BINTI MOHAMAD AZMIN

...
Jawatan
Pembantu Tadbir (P/O)
No. Telefon
03-8885 1958
E-mel
juliana.azmin@mdi.gov.my

Seksyen Pemantauan PYD / Unit Ejen

Noor Hidayah binti Shaari

...
Jawatan
Pegawai Insolvensi
No. Telefon
03-8885 1314
E-mel
noorhidayah.shaari@mdi.gov.my

[ KOSONG ]

...
Jawatan
Pegawai Insolvensi
No. Telefon
03-8885 1993
E-mel
[ KOSONG ]

Muhamad Syazwan Adeeb bin Mohamad Shukri

...
Jawatan
Pembantu Tadbir (P/O)
No. Telefon
03-8885 1279
E-mel
adeeb.shukri@mdi.gov.my

Seksyen Pemantauan PYD / Unit PYD (Terpaksa & Sukarela)

Rasmanizah binti Che Rahim

...
Jawatan
Pegawai Insolvensi
No. Telefon
03-8885 1241
E-mel
rasmanizah.rahim@mdi.gov.my

Norseha Binti Abdul Ratib

...
Jawatan
Pembantu Tadbir (P/O)
No. Telefon
03-8885 1292
E-mel
norseha.ratib@mdi.gov.my