Jata Negara Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI)

Direktori Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI)

Direktori MdI

Pejabat Timbalan Ketua Pengarah

1

Azwarnida binti Affandi

...
Jawatan
Timbalan Ketua Pengarah Insolvensi
No. Telefon
03-8885 1252
E-mel
tkpi@mdi.gov.my

Nurul Hizwani binti Kadir

...
Jawatan
Setiausaha Pejabat
No. Telefon
03-8885 1252
E-mel
hizwani.kadir@mdi.gov.my
Gelaran Nama Jawatan No. Telefon Alamat Emel
Gelaran Nama Jawatan No. Telefon Alamat Emel
Nurul Hizwani binti Kadir Setiausaha Pejabat 03-8885 1252 hizwani.kadir@mdi.gov.my