Jata Negara Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI)

Direktori Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI)

Direktori MdI

Unit Kebankrapan

Lejbiana binti Kundi

...
Jawatan
Pegawai Insolvensi
No. Telefon
089-217 193
E-mel
lejbianah.kundi@mdi.gov.my

Nur Izzah binti Ikhsan

...
Jawatan
Pegawai Insolvensi
No. Telefon
089-216 773
E-mel
nurizzah.ikhsan@mdi.gov.my

Mohd Feqree Fezwan bin Abdul Aziz

...
Jawatan
Pegawai Insolvensi
No. Telefon
089-217 631
E-mel
feqree.aziz@mdi.gov.my

Suzanah binti Jahar

...
Jawatan
Pembantu Tadbir (P/O)
No. Telefon
089-217 390
E-mel
suzanah@mdi.gov.my

Siti Norayu Binti Zakariah

...
Jawatan
Pembantu Tabdir (P/O)
No. Telefon
089-216 917
E-mel
norayu.zakariah@mdi.gov.my
Gelaran Nama Jawatan No. Telefon Alamat Emel
Gelaran Nama Jawatan No. Telefon Alamat Emel
Nur Izzah binti Ikhsan Pegawai Insolvensi 089-216 773 nurizzah.ikhsan@mdi.gov.my
Mohd Feqree Fezwan bin Abdul Aziz Pegawai Insolvensi 089-217 631 feqree.aziz@mdi.gov.my
Suzanah binti Jahar Pembantu Tadbir (P/O) 089-217 390 suzanah@mdi.gov.my
Siti Norayu Binti Zakariah Pembantu Tabdir (P/O) 089-216 917 norayu.zakariah@mdi.gov.my