Jata Negara Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI)

Direktori Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI)

Direktori MdI

Unit Pentadbiran

QATRIN NADA BINTI HARUN

...
Jawatan
Pengarah Insolvensi
No. Telefon
04-7201 111
E-mel
qatrin.harun@mdi.gov.my

Rosmawati binti Saidan

...
Jawatan
Ketua Pembantu Tadbir
No. Telefon
04-7201 100 samb. 104
E-mel
rosmawati.saidan@mdi.gov.my

NUUR FADZLINI BINTI KASSIM

...
Jawatan
Pembantu Tadbir (P/O)
No. Telefon
04-7201 100 samb. 105
E-mel
fadzlini.kassim@mdi.gov.my

SITI HASMAH BINTI ISMAIL

...
Jawatan
Pembantu Tadbir (P/O)
No. Telefon
04-7201 100 samb. 106
E-mel
hasmah.ismail@mdi.gov.my

MUHAMMAD 'AFIF BIN MUHAMAD NOR

...
Jawatan
Pembantu Operasi (P/O)
No. Telefon
04-7201 100 samb. 113
E-mel
afif.nor@mdi.gov.my

Syed Imran bin Syed Yasin

...
Jawatan
Pembantu Operasi
No. Telefon
04-7201 100 samb. 117
E-mel
imran.yasin@mdi.gov.my

Norashikin binti Salleh

...
Jawatan
Pembantu Operasi
No. Telefon
04-7201 100 samb. 108
E-mel
norashikin.salleh@mdi.gov.my
Gelaran Nama Jawatan No. Telefon Alamat Emel
Gelaran Nama Jawatan No. Telefon Alamat Emel
Rosmawati binti Saidan Ketua Pembantu Tadbir 04-7201 100 samb. 104 rosmawati.saidan@mdi.gov.my
NUUR FADZLINI BINTI KASSIM Pembantu Tadbir (P/O) 04-7201 100 samb. 105 fadzlini.kassim@mdi.gov.my
SITI HASMAH BINTI ISMAIL Pembantu Tadbir (P/O) 04-7201 100 samb. 106 hasmah.ismail@mdi.gov.my
MUHAMMAD 'AFIF BIN MUHAMAD NOR Pembantu Operasi (P/O) 04-7201 100 samb. 113 afif.nor@mdi.gov.my
Syed Imran bin Syed Yasin Pembantu Operasi 04-7201 100 samb. 117 imran.yasin@mdi.gov.my
Norashikin binti Salleh Pembantu Operasi 04-7201 100 samb. 108 norashikin.salleh@mdi.gov.my