Jata Negara Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI)

Direktori Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI)

Direktori MdI

Unit Penyiasatan dan Penguatkuasaan

Salmia binti Nasir

...
Jawatan
Pegawai Insolvensi
No. Telefon
089-754 030
E-mel
salmia.nasir@mdi.gov.my

Tahir bin Berahima

...
Jawatan
Pembantu Tadbir (P/O)
No. Telefon
089-754 030
E-mel
tahir.berahima@mdi.gov.my

Irwan bin Madeaming

...
Jawatan
Penghantar Notis
No. Telefon
089-754 030
E-mel
irwan.madeaming@mdi.gov.my
Gelaran Nama Jawatan No. Telefon Alamat Emel
Gelaran Nama Jawatan No. Telefon Alamat Emel
Tahir bin Berahima Pembantu Tadbir (P/O) 089-754 030 tahir.berahima@mdi.gov.my
Irwan bin Madeaming Penghantar Notis 089-754 030 irwan.madeaming@mdi.gov.my